Om HasselHolm

Den naturliga lösningen på stubb-brytning

Egentligen är det självklart, att gräva upp stubbar och köra iväg dem innebär ju bara att man flyttar på problemet. Det strider dessutom mot avfallsdirektivet då stubbar och rötter klassas som organiskt avfall vilket man inte får deponera.
Vår lösning på stubb-brytning är att vi bryter inte upp - vi bryter ner!

Den naturliga lösningen är att få stubbar och rotsystem att återgå till naturen på den plast där de befinner sig och det är vad vi gör med våra fräsmaskiner. Fräsning innebär att stubben omvandlas till kompostmaterial eller så kan flisen användas som skyddstäckning (mulch) i grönområden.


Europas främsta maskinpark för Rot- & Stubbfräsning

HasselHolm AB är sedan 1981 en väletablerad firma som helt specialiserat sig på att fräsa bort stubbar och andra rotsystem. Arbetsområdet omfattar Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vår omfattande maskinpark och starka specialisering inom detta verksamhetsområde gör oss till Europas största och främsta fräsningsentreprenör med återkommande uppdrag från Lofoten till München. Vårt kontor finns i Alingsås strax utanför Göteborg och härifrån lägger upp logistiken för att våra fräsmaskiner ska vara punktligt på plats när våra kunder önskar det samtidigt som vi håller ner onödiga förflyttningar.

Varje rot- stubbproblem ser olika ut

Det är därför vi har olika maskintyper för att lösa olika problem. Vi utvecklar kontinuerligt vår maskinpark för att kunna lösa olika stubb- och rotsystemsproblem ännu effektivare. Våra fräsoperatörer är ständigt på fältet för att lösa rotproblem snabbt och fackmannamässigt. Vårt entreprenaderbjudande omfattar allt från små uppdrag till exploateringsfräsning i samband med större anläggningsarbeten.

Stubbar är en riskfaktor

Stubbar vid vägsidor, utefter gång & cykelvägar, grönområden etc. är en trafikfara och även till exempel rotvältor kan innebära risk för personskada. En risk som vi enkelt och rationellt kan eliminera. En annan risk är skada på maskinutrustning vilket inte är ovanligt efter trädfällning då stubben ofta bli kvar och till och med bortglömd. Detta trots att den utgör ett hinder och en kostnadsfaktor och kan t.ex. skada klipputrustning. I samband med bortfräsning kan vi även djupfräsa en planteringsgrop så att ett nytt träd kan planteras snabbt och enkelt.Post och besöksadress

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt : info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90