Kyrkogårdsförvaltningar

– Minimal (frid)störning

På specialområdet kyrkogårdsfräsning har vi utvecklat olika metoder for att tillgodose olika behov.

Vi utför ett rent och ordentligt arbete, som ger minsta möjliga reetablering – ingen djupa spår och inga stubbar som behöver skickas på deponi.

Vi tar självfallet alltid hänsyn till de besökande på kyrkogården. Våra ingrepp tar väldigt kort tid – en halv meter stor stubbe fräses ned till 30 centimeters djup på mindre än 3 minuter. Därefter är det bara spån kvar.

Fräsningen sker enkelt, snabbt och effektivt!

En liten hög jord och spån är allt vi lämnar efter oss!

Många kyrkogårdar har smala gångar, där det inte går att komma åt med vanliga fräsar, på dessa platser använder vi vår specialfräs ATV S-14, som är självgående och klarar otillgängliga platser. Både special- och normalfräsarna kan fräsa ned till 80 cm’s djup; djupfräsningen använder vi för efterplantering på samma växtställe och till planteringshål. Rotsystem som häckar, buskage och rotvältor fräser vi självfallet också.

Vi erbjuder professionell service med gedigen erfarenhet sedan 1981!


På uppdrag med HasselHolm AB: Häckfräsning på kyrkogård


FÖR EKOMONIN OCH MILJÖN

Utöver sparade kostnader för grävmaskiner, dumprar, bortforsling och deponi innebär stubbfräsning även fördelar för miljön. Metoden innebär ju helt enkelt att stubben återgår till naturen snabbare som kompostmaterial.


Post och besökadress:

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt: info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90