Kommuner och städer

– Vad fint det är här!

Alla har vi någon gång reagerat över hur fint det är på en viss ort. Det är inte så konstigt eftersom synen är ett av våra starkaste sinnen. Ser vi något vackert blir vi ofta positiva. Utöver det vill vi ju alla känna oss stolta över det som är vårt: vårt hem, vår bil och orten där vi bor osv.

Allt fler inser därför vikten av en välskött utemiljö för att skapa trivsel och samhörighet för en ort. Det har till och med bildats organisationer och tävlingar för detta ändamål, t.ex. Svenska Stadskärnor. I många fall samarbetar orter med fastighetsägare och den lokala handeln kring utemiljön eftersom man vet att det bidrar positivt till den lokala tillväxten.

Vi arbetar också en hel del med att försköna rekreationsytor såsom motionsspår, ridhus, vandringsleder, badanläggningar, parker osv.

Fördelarna med en välskött utemiljö är många:

• Stolta och positiva invånare
• Nöjda politiker
• Stimulerad handel
• Ökad trivsel och samhörighet
• Positiv respons från besökare utifrån

Inte så konstigt att många orter ser det som en så viktig sak att arbeta med. Är ni en sådan ort kan vi hjälpa till med en del av arbetet.


Stubbar gör ingen stolt

HasselHolm har lång och gedigen erfarenhet av att bidra till attraktiva utemiljöer. För detta ändamål har vi en omfattande maskinpark och möjlighet att ta bort allt från häckar till stubbar. Vill ni dessutom plantera något nytt gör vi raskt och enkelt en planteringsgrop när vi ändå är igång.

Post och besökadress:

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt: info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90