Gods och gårdar

– Vilken välskött egendom!

Alla har vi någon gång reagerat över hur fint det är på en viss plats. Det är inte så konstigt eftersom synen är ett av våra starkaste sinnen. Ser vi något vackert blir vi ofta positiva. Utöver det vill vi ju alla känna oss stolta över det som är vårt: vårt hem, vår bil och orten där vi bor osv.

Allt fler inser därför vikten av en välskött utemiljö, är man dessutom satt att förvalta ett kulturarv eller en kulturmiljö är det väl nästan en självklarhet. I dessa fall finns det ju ibland även möjlighet att få EU-bidrag för vissa insatser.

Våra tjänster är helt enkelt en naturlig del av egendomsförvaltningen som innebär att en ståndsmässig och sober extern miljö upprätthålls. Vår maskinpark klarar även större stubbar som ju inte är ovanligt på en anrik egendom och det största vi fräst hittills är över 5 meter i diameter.

Vi är dessutom ett för branschen gammalt företag med lång tradition att bidra till förskönandet av större egendomar.

Våra maskiner har dessutom ett synnerligen lågt marktryck vilket innebär att minimal skadeverkan på grönytor. Tveka därför inte att kontakta oss för allt från skötselfräsning och häckfräsning till förnyande av alléer.

Stubbar gör ingen stolt

HasselHolm har lång och gedigen erfarenhet av att bidra till attraktiva utemiljöer. För detta ändamål har vi en omfattande maskinpark och möjlighet att ta bort allt från häckar till stubbar. Vill ni dessutom plantera något nytt gör vi raskt och enkelt en planteringsgrop när vi ändå är igång.


Post och besökadress:

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt: info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90