Fräsning av rotvältor

Få upp är en sak, få bort en annan. Om man inte väljer att fräsa bort rotvältorna för då försvinner de ju på plats.

När rotvältan uppkommer i en offentlig miljö blir det ofta bråttom att få ut grävare, kranbilar, hjullastare, lastbilar etc. för att få bort dem och frakta iväg dem för deponi. Efter stormen Gudrun grävdes många rotvältor bort till onödigt stora kostnader eftersom så få kände till det mer kostnadseffektiva alternativet fräsning.

Rotvältor är ofta också stora kolosser som kan väga flera ton och på grund av detta är de också besvärliga att få upp och förflytta. De rotvältor som man först försöker att få bort står i frekvent trafikerade offentliga miljöer och den konventionella borttagningen medför oftast stora skador på gräsytor m.m.

Låt oss därför fräsa bort rotvältan i stället. Vi vill inte påstå att vi kan fräsa alla rotvältor, men de allra flesta fixar vi även om de finns i trånga miljöer, är riktigt stora eller förekommer i stora mängder. Vi har tekniken för såväl små som stora uppdrag!

Kanske har ni kvar rotvältor efter stormar i friområden, naturområden intill motionsslingor etc. som står kvar och utgör stora riskfaktorer? Kontakta oss för en diskussion, så kan vi förmodligen lösa det hela till en betydligt mindre kostnad än konventionell borttagning!


FÖR EKOMONIN OCH MILJÖN

Utöver sparade kostnader för grävmaskiner, dumprar, bortforsling och deponi innebär stubbfräsning även fördelar för miljön. Metoden innebär ju helt enkelt att stubben återgår till naturen snabbare som kompostmaterial eller så används flisen från stubben som skyddstäckning mot ogräs i rabatter i närområdet.

Produktblad  fräsning av rotvältor

Hasselholm_produktblad_Rotvaltor.pdf

Post och besökadress:

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt: info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90