Fräsning av rötter i asfalt

Ny miljövänlig åtgärd för rotsprickor i asfalt!

Rötter som tränger upp och spräcker asfalten i gång- och cykelbanor samt andra asfaltsytor är ett gammalt problem som fått en ny miljövänlig lösning. Ojämnt underlag på GC-vägar står också för 15 % av cykelolyckorna. Olyckor med cykel är dessutom den vanligaste orsaken till allvarliga skador i trafiken.

I två enkla steg kan ni nu snabbt åtgärda problemet:

1. Fräs bort rötterna
HasselHolm kan med sina specialmaskiner fräsa bort de underliggande rötterna utan något som helst förarbete (till exempel schaktning).

2. Lägg ny asfalt
På marknaden finns idag kall asfalt som ger samma kvalitet som varm asfalt och som kan trafikeras direkt efter den är lagd.

För det senare rekommenderar vi miljövänliga produkter som erbjudas av t.ex. Binab. Deras produkt består endast av miljöanpassade, biobaserade råvaror och är helt utan kemiska lösningsmedel. Produkten, som bland annat används av NCC, är godkänd för motorvägar och kan även läggas under fuktiga och kalla förhållanden (även i minusgrader).

Att ta bort rötter kan påverka träds överlevnadsförmåga, vi rekommenderar därför att en trädexpert konsulteras i varje enskilt fall innan beslut om åtgärd tas.

                                            HasselHolms erbjudande för rotproblem i asfaltProduktblad fräsning av rötter i asfalt

Hasselholm_produktblad_Asfaltsrotter.pdf

Post och besökadress:

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt: info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90