6 bra skäl att fräsa bort stubbar & rötter:

Billigare

Att gräva upp stubbar och frakta bort dem blir betydligt dyrare eftersom det innebär entreprenad-kostnad, transport samt deponiavgifter.

Miljövänligt

Fräsning innebär att stubben återgår till naturen snabbare som kompostmaterial eller så används flisen från stubben som skyddstäckning mot ogräs i rabatter i närområdet.

Färre maskinskador

På sommaren är risken stor att man kör sönder gräsklippare på stubbar gömda i högt gräs, inte minst då man ofta har inhyrd extrapersonal som inte vet var de står. På vintern
blir det kanske snöplogens tur…

Minskad risk för personskador

Dessvärre är det inte bara maskinen som riskerar att skadas när man kör på dolda stubbar, risken finns naturligtvis även att personal drabbas.

Lägre underhållskostnader

Varför ha personal som går runt problemet (stubben) om och om igen när man så enkelt kan ta bort den?

Snyggare

Vi har hittills inte träffat någon som tycker att stubbar är en prydnad för miljön, däremot får våra operatörer ofta positiva kommenterar från människor som går förbi de
områden vi förskönar.

Post och besökadress:

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt: info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90