Extensiv fräsning

En unik tjänst från oss!

Extensiv fräsning är en tjänst många inte tänker på och skälet är självklart. Tjänsten är helt nyframtagen av oss på HasselHolm och den utförs med helt egenutvecklade maskiner. Rent praktiskt innebär detta att vi fräser igenom stubben som blir till spån, vilken sedan går med i avtäckningen som jord – kompost. Tjänsten är lämplig för såväl enstaka stubbar som för tusentals stubbar om man till exempel ska bereda ett nytt markområde. En ytterligare fördel med fräsningen är att man minskar risken för sättningar i marken som lätt kan uppstå ifall man gräver upp stubbar och fyller igen marken efteråt.

Att vi tagit fram tjänsten beror främst på ett ökande marknadsbehov då det på senare år blivit allt dyrare att deponera stubbar. För större områden kan det följaktligen bli frågan om ganska stora summor som man helt slipper om man väljer fräsning. Extensiv fräsning innebär även att man bara behöver en maskin för jobbet istället för en mängd olika fordon. Fräsningen sparar mycket arbete och tid och det riktiga entreprenadjobbet kan påbörjas mycket snabbare. För det är som vi brukar säga ”Man kan inte gräva bort stubbar”, man kan bara gräva upp dem, sedan återstår en hel del jobb som ska planeras och som tar tid: uppgrävning, borttransportering och deponeringen.

Extensiv Fräsningen gör vi också i många olika miljöer så tveka inte att kontakta oss för mer information om denna kostnadseffektiva nya tjänst!


FÖR EKOMONIN OCH MILJÖN

Utöver sparade kostnader för grävmaskiner, dumprar, bortforsling och deponi innebär stubbfräsning även fördelar för miljön. Metoden innebär ju helt enkelt att stubben återgår till naturen snabbare som kompostmaterial eller så används flisen från stubben som skyddstäckning mot ogräs i rabatter i närområdet.Produktblad Extensiv fräsning

Hasselholm_produktblad_Extensiv.pdf

Post och besökadress:

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt: info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90