Djupfräsning/planteringsgropar

Från stubbe till planteringsgrop utan grävning.

Ofta vill man i stadsmiljöer, alléer, kyrkogårdar osv. behålla trädens placering (t.ex. den gamla fina eken framför rådhuset).
På ex. kyrkogårdar ställer de svenska Länsstyrelserna krav på att strukturen ska behållas och då måste oftast nya träd sättas där gamla stod. HasselHolm lösning på detta är djupfräsning. Vi fräser enkelt ett 80-90 cm djupt planteringshål när vi fräser bort den gamla stubben.

Planteringsgropen blir med vår utrustning så stor (minimum 1 x 1 meter oavsett stubbens storlek) att man även får plats med stora nya träd. Skadan runt området i förhållande till att gräva upp stubben blir minimal liksom störnings momentet – tiden. Kostnaden blir också betydligt lägre än för grävning.

Att plantera nya träd på samma plats som gamla skapar också bättre förutsättningar för nya träd att överleva och förordas därför av många trädexperter.


Produktblad djupfräsning

Hasselholm_produktblad_DjupFrasning-SE.pdf

Post och besökadress:

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt: info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90