Buskage- och häckfräsning

Gå till roten med vildvuxna miljöer.

Det finns många goda skäl att fräsa bort buskage, sly och häckar. Att rycka upp dem som vissa gör är ingen bra lösning eftersom rotsystemen som rycks upp kan medföra skador på omkringliggande installationer (t.ex. gravstenar, kantstenar eller andra planteringar). Att rycka eller gräva upp rotsystem medför även stora återställningskostnader av marken samt kostnader för bortforsling och deponi!

Med våra flexibla maskiner är det dessutom enkelt att komma åt i miljöer där häckar och buskage kan utgöra onödiga trafikhinder eller bara agerar skräpsamlande eller gör att underhållet runt dem blir mer omständligt och kostsamt. Gäller det större områden har vi en annan egenutvecklad maskin som är mycket snabbt och rationell.

Det finns alltså ingen anledning att slarva när man tar bort buskage och häckar genom att bara kapa ner dem. Det medför bara att man inom några år får ny växtlighet som kommer upp.

Allt man behöver göra är att kontakta oss för ett kostnadsförslag på en ordentlig bort tagning av häckar och buskage. Hör gärna även av er för fler exempel på vad vi kan erbjuda inom detta breda fräsområde.


Miljöriktiga entreprenader – det finns bara ett sätt!
Som framgår av vår nya faktaskrift är fräsning det mest miljöriktiga sättet att ta bort stubbar och andra rotsystem. Beställ den gratis från oss info@hasselholm.se!

Detta tjänar ni också!

  • Lägre underhållskostnader
  • Korta avbrott och minimal störning
  • Ingen återställandekostnad
  • Mindre risk för skador på   människor och maskiner
  • Ingen deponikostnad
  • Ökad trafiksäkerhet

Produktblad buskage -och häckfräsning

Hasselholm_produktblad_BuskageHack.pdf

Post och besökadress:

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt: info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90