Vi bryter inte upp - vi bryter ner!

Vad tänker du på när du hör ordet stubbrytning?

Vi har bollat med ordet här hos oss, eftersom de flesta större entreprenader har ordet "stubbrytning" i sin offertförfrågan.

Vi jobbar inte med att bryta upp stubbar för att i bästa fall lastas på stora flak för att köra till en deponeringsplats. Det innebär flera moment, och flera kostnader som är svåra att förutse. ( i värsta fall läggs stubbarna på hög i skogen och får ligga tills de förmultnar) 

Vi jobbar med att bryta ner stubbarna på plats. Det som blir kvar är kraftigare spån, de återgår till naturen snabbare som kompostmaterial, eller så används flisen från stubben till skyddstäckning mot ogräs i rabatter i närheten.

Vår VD Gabriel brukar ofta säga: Lämna oss på A och hämta oss på B - då är marken klar att börja beredas.