Anläggning och entreprenad

– Man kan inte gräva bort stubbar!

Vid alla anläggnings och entreprenadarbeten där vegetation förekommer har HasselHolm lösningen för såväl det lilla som det stora jobbet. Istället för att gräva bort stubbar och rotsystemen med risk för sättningar i marken så fräser vi bort dem. För som vi skriver ovan ”man kan inte gräva bort stubbar”.

Man kan gräva upp dem men sedan ska de bort också och då kostar det pengar. I de flesta svenska kommuner ligger deponeringskostnaden på ca. 1.000:-/ton och i Europa på många ställen 3.000:-/ton, ( ca. 300:-900:-/stubbe ca. 50 cm). Utöver det sparar du som entreprenör tid och får en rationell hantering när du anlitar HasselHolm. Det är alltså både kostnadseffektivt och miljövänligt!

Vi har rikstäckande logistik och kan även ta oss an större uppdrag (t.ex. vid iordningsställande av mark för nybyggnation där vi efter avverkningen fräser bort stubbarna och marken kan avtäckas). För dessa uppdrag använder vi vår egenutvecklade maskin, EcoGrinder som är extra lämpad för extensiv fräsning.

Kom ihåg: Gräver man upp stubben är man inte av med den, förrän den är borttransporterad och deponerad.


FÖR EKOMONIN OCH MILJÖN

Utöver sparade kostnader för grävmaskiner, dumprar, bortforsling och deponi innebär stubbfräsning även fördelar för miljön. Metoden innebär ju helt enkelt att stubben återgår till naturen snabbare som kompostmaterial.

Detta tjänar ni också!

  • Markjobbet blir klart snabbare
  • Mindre risk för skador på människor och maskiner
  • Ingen deponikostnad
  • Mindre risk för sättningar i jorden
  • Ökad trafiksäkerhet

Post och besökadress:

Hasselholm AB
Gamla Hemsjövägen 2
SE- 44196 Alingsås

Telefon och kontakt

Tel växel:+46(0)322 502 90
Kontakt: info@hasselholm.se

Danskt gratisnummer &
Unsere deutsche Rufnummer:

Danskt gratisnummer:
+45 80 88 12 16
Unsere deutsche Rufnummer:
+49 (0)40 29 99 94 90