Skötselfräsning

Skötselfräsning

Går ni runt problemen?

Skötselfräsning är HasselHolms äldsta fräsprodukt som vi ständigt har utvecklat sedan starten 1981. Skötselfräsningen eliminerar risk för skada på maskiner, minskar nedskräpningen samt behovet att trimma runt stubbar. Tjänsten har två centrala fördelar jämfört med att ta bort problemen på annat sätt:

1. Minimala skador

Bara den direkta ytan där stubben står bearbetas när man fräser bort stubbar. En väsentlig skillnad jämfört med grävning som innebär stora markskador på kringliggande område såsom gräsyta, asfaltsyta, motionsspår, vägsida etc. Fräsningen utförs dessutom med specialbyggd utrustning som har ett lågt marktryck för att ytterligare minska risken för onödig åverkan på miljön runt stubbar som ska
tas bort.

2. Lägre totalkostnad

Fräsning innebär också en lägre totalkostnad eftersom man slipper lastning, bortforsling och framförallt deponering av borttagna stubbar. De senaste årens förändrade regelverk innebär också att kostnaderna för bortforsling och återvinning har ökat kraftigt.

Många av våra kunder har ett litet behov av skötselfräsning. Därför utvecklar vi hela tiden vårt erbjudande med andra frästjänster. Idag omfattar det även Djupfräsning, Extensiv fräsning, Buskage- & Häckfräsning med mera. Vi arbetar även över ett stort geografiskt område, hela Norden och Tyskland, för att på så sätt få tillräckligt marknadsunderlag för att hålla toppklass på våra tjänster och kunna erbjuda det bästa tänkbara alternativet när man behöver ta bort någon typ av rotsystem.

ProduktbladSkötselfräsningLadda ner
FaktaskriftHållbar hantering av stubbar och miljöaspektenLadda ner
För ekomonin och miljönUtöver sparade kostnader för grävmaskiner, dumprar, bortforsling och deponi innebär stubbfräsning även fördelar för miljön. Metoden innebär ju helt enkelt att stubben återgår till naturen snabbare som kompostmaterial eller så används flisen från stubben som skyddstäckning mot ogräs i rabatter i närområdet.

Fräsning för fiber i bostadsområde

Buskagefräsning

Häckfräsning på kyrkogård

Stubbfräsning

Ladda ner