Vedlikeholdsfresing

Vedlikeholdsfresing

Går du rundt problemet?

Vedlikeholdsfresing er HasselHolms eldste freseprodukt som vi stadig har utviklet siden starten i 1981. Vedlikeholdsfresing eliminerer risiko for skade på maskiner, minsker forsøplingen samt behovet for å trimme rundt stubber. Tjenesten har to sentrale fordeler sammenlignet med å fjerne problemet på andre måter:

1. Minimale skader

Bare den direkte overflaten der stubben står, bearbeides når man freser bort stubber. En vesentlig forskjell sammenlignet med graving, som innebærer store markskader på rundtliggende område, slik som gresstorv, asfalt, mosjonssti, veikant osv. Fresingen utføres dessuten med spesialbygget utrustning som har et lavt marktrykk for ytterligere minske risikoen for unødig påvirking på miljøet rundt stubber som skal fjernes.

2. Lavere totalkostnad

Fresing innebærer også en lavere totalkostnad, i det man slipper opplasting, bortkjøring og fremfor alt deponering av fjernede stubber. De seneste årenes forandrede regelverk innebærer også at kostnadene for bortkjøring og gjenvinning har økt kraftig.

Mange av våre kunder har et lite behov for vedlikeholdsfresing. Derfor utvikler vi hele tiden vårt tilbud med andre fresetjenester. I dag omfatter det også dypfresing, Omfattende fresing, busker- & hekkfresing med mere. Vi arbeider også over et stort geografisk område, hele Norden og Tyskland, for på denne måten få et tilstrekkelig markedsgrunnlag for å holde toppklasse på våre tjenester og kunne tilby det best tenkbare alternativet når man har behov for fjerning av uansett type rotsystem.

For økonomien og miljøetUtover sparte kostnader for gravemaskiner, dumpere, bortkjøring og deponering, innebærer stubbefresing også fordeler for miljøet. Metoden innebærer jo helt enkelt at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale, eller så brukes flis fra stubben som beskyttelse mot ugress.

Fräsning för fiber i bostadsområde

Buskagefräsning

Häckfräsning på kyrkogård

Stubbfräsning

Download