Specialfresing

Specialfresing

Størrelse eller plass spiller ingen rolle.

Spesialfresing innebærer for oss å ta hånd om de der litt spesielle oppdragene på vanskelig tilgjengelige plasser. Spesialfresing utfører vi som oftest med vår maskintype ATV S-14 (se Maskinblad ATV S-14) men også med våre andre småmaskiner.

Fordelene med vår spesialfresing er:

  • Vi kan frese stubber uansett størrelse. Det tar bare lengre tid alt etter hvor store de er. Med vår teknikk blir kvaliteten på fresingen like bra, uansett størrelsen på stubben.
  • Vi kan til og med utføre Dypfresingen, (se Produktbladet Dypfresing), i et skikkelig trangt miljø der man ønsker å plante om, eller for eksempel, få en gravplass til, på en veldig gammel kirkegård.
  • Ved Spesial – Dypfresing av små stubber i flislagte områder, benytter vi for eksempel, denne teknikken fordi vi kan presisjonsfrese, noe som sparer mye for og etterarbeide for steinleggerne. Vi kan altså ta bort de fleste stubber uansett hvor de er plassert. For eksempel stubber mellom graver, eksempelvis stubber mellom graver, i skråninger, på avsatser osv. På ekstra vanskelig tilgjengelige plasser kan man også løfte inn utrustningen vår med kranbil, noe vi har gjort ved flere freseoppdrag.

Så vent ikke med å kontakte oss, så diskuterer vi mer!

For økonomien og miljøetUtover sparte kostnader for gravemaskiner, dumpere, bortkjøring og deponering, innebærer stubbefresing også fordeler for miljøet. Metoden innebærer jo helt enkelt at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale, eller så brukes flis fra stubben som beskyttelse mot ugress.