Prisfastsettelse

Prisfastsettelse

Hvordan beregner vi våre priser?

Ved fjerning av stubber forekommer det forskjellige måter å beregne priser. HasselHolm AB har i mange år, for deg som kunde og oss som entreprenør, hatt en oversiktelig og logisk prisfastsettelse på alle våre freseprodukter. Prisfastsettelsen gir et korrekt og praktisk overblikk over hva vi utfører. På denne måten unngår De som kunde risikoen ved å overaskes av en betydelig høyere pris enn De hadde forventet, noe som dessverre ikke er helt uvanlig med andre
prisberegningssystemer. Dette risikerer De aldri når De ansetter HasselHolm.

Oversiktelig og enkel prisberegning

Den mest logiske beregningsmåten er en pris i SEK/Euro per cm³ i det en stubbes størrelse består av dens overflate (radien x radien x 3,14) og av praktiske grunner deler vi stubbene inn i størrelsesintervaller.

Videre så spiller fresedybden en rolle. Vi kan enten frese til normaldybde (ca. 20 – 30 cm) eller dypfrese for gjenplanting med plantegrop (til dybde 80 – 90 cm). Også valg av maskintype påvirker prissettingen: normalmaskin eller liten maskin – ATV-Freser – Spesialfresing.

Ved Omfattende fresing med mange stubber, er prisnivået naturligvis også et annet.
Ved Busker & Hekkfresing skjer debiteringen per kvadratmeter overflate som er debiterbar, noe som avgjøres alt etter prosjektet!

Alle disse parametrene tas hensyn til når vi setter en pris, og med vårt størrelse- & avregningssystem beregner vi lett det enkelte freseprosjektet sin kostnad.

Vårt prissystem etter størrelsesintervallinndeling

For å ha et riktig, praktisk og oversiktelig prissystem så avregner HasselHolm gjennomsnittelig diameter i marknivå per stubbe. Målingen gjør vi sammen med deg på plassen, og det er gjennomsnittsmålingen som bestemmer største og minste måling/2. Send gjerne inn din oversikt over stubber online, så får du også et bedre bilde over vår størrelsesinndeling.

Mange grunner taler sitt tydelige språk i vårt størrelse- og prisberegningssystem:

  • Oversyn
  • Prissikker & stabilitet
  • Oversiktelig
  • Passende & praktiskholdbar & begripelig

Det mest logiska beräkningssättet är ett pris i SEK/Euro per cm³ då en stubbes storlek utgörs av dess yta (radien x radien x 3,14) och av praktiska skäl delar vi in stubbarna i storleksintervaller.