Omfattende fresing

Omfattende fresing

Omfattende fresing – en unik tjenste fra oss!

Omfattende fresing er en tjeneste mange ikke tenker på og grunnen er selvfølgelig. Tjenesten er helt ny, utviklet av oss på HasselHolm, og den utføres med helt egenutviklede maskiner. Rent praktisk innebærer dette at vi freser igjennom stubben som blir til spon, som senere kommer med i det som avdekkes, som jord – kompost. Tjenesten passer både for enkeltstubber som for tusenvis av stubber, om man for eksempel skal forberede et nytt landområde.

En ytterligere fordel med fresingen er at man minsker risikoen for innsynkninger i marken, som lett kan oppstå om man graver opp stubber og deretter fyller igjen.

At vi tilbyr denne tjenesten, kommer først og fremst av at det er et økende markedsbehov, siden det de senere år har blitt mye dyrere å deponere stubber. For større områder kan det derfor dreie seg om ganske store summer, som man helt slipper dersom man velger fresing. Omfattende fresing innebærer også at man kun behøver én maskin for jobben, i stedet for mange ulike maskiner. Fresingen sparer mye arbeid og tid og den virkelige entreprenørjobben kan påbegynnes mye tidligere.

For det er som vi pleier å si ”Man kan ikke grave bort stubber”, man kan bare grave dem opp, siden står det igjen en hel del arbeide som skal planlegges og som tar tid: oppgraving, bortkjøring og deponering.

Omfattende fresing utfører vi også i mange forskjellige miljøer, så ikke vær i tvil om å kontakte oss for mere informasjon om denne nye kostnadseffektive tjenesten!

For økonomien og miljøetUtover sparte kostnader for gravemaskiner, dumpere, bortkjøring og deponering, innebærer stubbefresing også fordeler for miljøet. Metoden innebærer jo helt enkelt at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale, eller så brukes flis fra stubben som beskyttelse mot ugress.