Kommuner og steder

Kommuner og steder

Så fint det er her!

Alle har vi reagert på hvor fint det er på noen plasser. Det er ikke så rart siden synet er en av våre sterkeste sanser. Ser vi noe vakkert blir vi ofte positive. Utover det, så vil vi jo alle kjenne oss stolt over det som er vårt eget: Hjemmet vårt, bilen vår og plassen der vi bor osv.
Stadig flere innser derfor verdien av et velstelt utemiljø, for å skape trivsel og samhørighet for en plass. Det har til og med dannes organisasjoner og konkurranser for dette, f.eks. Svenska Stadskärnor. I mange tilfeller samarbeider steder med eiendomsbesittere og det lokale næringslivet om utemiljøet, ettersom at man vet at det bidrar positivt til den lokale tilveksten.
Vi arbeider også en hel del med å forskjønne rekreasjonsområder slik som mosjonsløyper, rideskoler, turstier, badeplasser, parker osv.

Fordelene med et velstelt utemiljø er mange:

  • Stolte og positive innbyggere 
  • Fornøde politikere 
  • Stimulert handel 
  • Økt trivsel og samhørighet 
  • Positiv respons fra besøkere utenfra

Ikke så rart at mange steder ser det som et så viktig område å arbeide med. Er dere et sånt sted, kan vi hjelpe til med en del av arbeidet.

Ingen er stolt over stubber

HasselHolm har en stor og lang erfaring med å bidra til attraktive utemiljøer. For å kunne gjøre dette, har vi en omfattende maskinpark og muligheten til å fjerne alt fra hekker til stubber. Vil dere dessuten plante noe nytt, så lager vi et blomsterbed raskt og enkelt med det samme vi er i gang.

Vanligste tjenster etterspurt av Kommuner og steder

Dette tjener dere også på!

  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Korte avbrudd og minimal   forstyrrelse
  • Ingen tilbakestillingskostnad
  • Mindre risko for skader på   mennesker og maskiner
  • Ingen deponeringskostnad

Download