Gods og gårder

Gods og gårder

For en velstelt eiendom.

Alle har vi reagert på hvor fint det er på noen plasser. Det er ikke så rart siden synet er en av våre sterkeste sanser. Ser vi noe vakkert blir vi ofte positive. Utover det, så vil vi jo alle kjenne oss stolt over det som er vårt eget: Hjemmet vårt, bilen vår og byen der vi bor osv. Stadig flere innser derfor verdien av et velstelt utemiljø, er man i tillegg satt til å forvalte en kulturarv eller kulturmiljø så er det vel nesten en selvfølge. I disse tilfellene kan man jo av og til få EU-tilskudd for visse gjøremål.

Våre tjenester er helt enkelt en naturlig del av eiendomsforvaltingen, som innebærer at det opprettholdes en standsmessig og et edruelig eksternt miljø. Vår maskinpark klarer også større stubber, som jo ikke er uvanlig på en tradisjonsrik eiendom, og den største vi har frest til nå, er over 5 meter i diameter.

Vi er dessuten en gammel bedrift innenfor bransjen, med lang tradisjon for å bidra til forskjønning av større eiendommer: Våre maskiner har dessuten et temmelig lavt marktrykk, noe som innebærer minimalt med skader på gressoverflater. Nøl derfor ikke med å kontakte oss for alt fra vedlikeholdsfresing og hekkfresing til fornying av alléer.

Ingen er stolt over stubber

HasselHolm har en stor og lang erfaring med å bidra til attraktive utemiljøer. For å kunne gjøre dette, har vi en omfattende maskinpark og muligheten til å fjerne alt fra hekker til stubber. Vil dere dessuten plante noe nytt, så lager vi et blomsterbed raskt og enkelt med det samme vi er i gang.

Vanligste tjenster etterspurt av Gods og gårder

Dette tjener dere også på! 

  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Korte avbrudd og minimal   forstyrrelse
  • Ingen tilbakestillingskostnad
  • Mindre risko for skader på   mennesker og maskiner
  • Ingen deponeringskostnad

Download