Gater og vegmiljø

Gater og vegmiljø

Minimal trafikkforstyrrelse.

På spesialområdet fresing i tilslutning til veier, er vi veldig fortrolig med hva som trenges, siden vi har jobbet med dette i mange år. Takket være vår mangfoldige maskinpark og store maskinkapasitet kan vi gjennomføre denne typen oppdrag på kort tid, hvilket innebærer minimale trafikkforstyrrelser. Så vel kostnader som trafikantenes irritasjon (med tilhørende ulykkesrisiko) holdes på denne måten nede, noe som har gjort oss til favorittvalget for mange veidepartementer i Europa.

Ettersom vårt utstyr er egenutviklet, så er det også tilpasset den type arbeid vi utfører. I praksis innebærer det en mengde med fordeler for våre kunder, blant annet at det kan flyttes hurtig mellom ulike fresejobber.

Å fjerne stubber og busker minsker selvfølgelig skaderisikoen ved trafikkulykker, men det innebærer også lavere vedlikeholdskostnader og risiko for det personalet som er ansvarlig for å ta vare på disse overflatene.

Det finnes derfor mange gode grunner for å fjerne denne typen hindringer, og det er sannsynlig at dette er grunnen til at våre tjenester innenfor dette området har økt så kraftig i løpet av de senere år.
At vi har så mange tilbakevendende kunder tar vi som et tegn på at man dessuten setter pris på det faktum at vi tilbyr en profesjonell tjeneste basert på 27 års erfaringer!

For økonomien og miljøetUtover sparte kostnader for gravemaskiner, dumpere, bortkjøring og deponering, innebærer stubbefresing også fordeler for miljøet. Metoden innebærer jo helt enkelt at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale.

Vanligste tjenster etterspurt av Gater og vegmiljø

Dette tjener dere også på! 

  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Korte avbrudd og minimal   forstyrrelse
  • Ingen tilbakestillingskostnad
  • Mindre risko for skader på   mennesker og maskiner
  • Ingen deponeringskostnad
  • Økt trafikksikkerhet

Download