Fresing av rotvelter

Fresing av rotvelter

Å få opp er en sak, få bort en annen. Om man ikke

velger å frese bort rotveltene for da forsvinner de jo på plassen.
Når rotvelten kommer opp i et offentlig miljø har man ofte det travelt med å få frem gravere, kranbiler, hjullastere, lastebiler osv. for å få dem bort, og frakte dem vekk til et deponi. Etter stormen Gudrun gravde man ned mange rotvelter til unødig store kostnader, siden så få kjente til den mere kostnadseffektive alternativet fresing.

Rotvelter er ofte også store kolosser som kan veie flere tonn, og på grunn av dette er de også vanskelige å få opp og flytte dem. De rotveltene som man først prøver å fjerne står i travle trafikkerte offentlige miljøer, og den konvensjonelle måten å fjerne dem på medfører ofte store skader på gressmatter m.m.

La oss derfor frese vekk rotvelten i stedet for. Vi vil ikke påstå at vi kan frese alle rotvelter, men de aller fleste fikser vi selv om de er i trange miljøer, er veldig store eller forekommer i store mengder. Vi har teknikken for så vel små som store oppdrag!

Kanskje dere har igjen rotvelter etter stormer i friområder, naturområder, inntil mosjonsstier osv. Som står igjen og utgjør store risikofaktorer?

Kontakt oss for en diskusjon, så kan vi formodentlig løse det hele til en betydelig lavere kostnad enn konvensjonell fjerning!

For økonomien og miljøetUtover sparte kostnader for gravemaskiner, dumpere, bortkjøring og deponering, innebærer stubbefresing også fordeler for miljøet. Metoden innebærer jo helt enkelt at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale, eller så brukes flis fra stubben som beskyttelse mot ugress.