Fordele

Fordele

6 bra grunner for å frese bort stubber

1. BILLIGEREÅ grave opp stubber og frakte dem bort, blir betydelig dyrere siden det innebærer en entreprenørkostnad, transport samt deponeringsavgifter.
2. MILJØVENNLIGFresing innebærer at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale, eller så brukes sponet fra stubben som beskyttelsesdekning mot ugress i blomsterbed i nærområdet.
3. FÆRRE MASKINSKADERPå sommeren er risikoen stor for at man ødelegger gressklipperen på stubber skjult i høyt gress, ikke minst når man har innleid ekstrapersonell som ikke vet hvor de er. På vinteren blir det kanskje snøplogens tur…
4. MINSKET RISIKO FOR PERSONSKADERDessverre er det ikke bare maskinen som risikerer å skades når man kjører på skjulte stubber, risikoen for at personalet skades, er også der.
5. LAVERE VEDLIKEHOLDSKOSTNADERHvorfor ha personale som går rundt problemet (stubben) om og om igjen, når man helt enkelt kan fjerne den?
6. PENEREVi har hittil ikke truffet noen som synes at stubber er en pryd for miljøet, derimot får våre operatører ofte positiv kommentarer fra mennesker som går i de områdene vi forskjønner.