Eiendomsforvaltere

Eiendomsforvaltere

Exterior Home Styling.

Alle har vi reagert på hvor fint det er på noen plasser. Det er ikke så rart siden synet er en av våre sterkeste sanser. Ser vi noe vakkert blir vi ofte positive. Utover det, så vil vi jo alle kjenne oss stolt over det som er vårt eget: Hjemmet vårt, bilen vår og plassen der vi bor osv.
Stadig flere innser derfor verdien av et velstelt utemiljø, for å skape trivsel og samhørighet for et sted, og at det har en direkte kobling til eiendommens verdi er vel helst en selvfølge. Vi bruker derfor å vitse om at det vi tilbyr er en eksteriør ”home styling”.

Fordelene ved et velstelt utemiljø er altså flere:

  • Stolte og positive leietagere
  • Høyere eiendomsverdi
  • Mindre forsøpling
  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Eiendom er mere attraktiv

Det er ikke så rart at mange eiendomseiere ser dette som et viktig område å arbeide med. Særdeles siden det er forbundet med relativt lave kostnader.

Ingen er stolt over stubber

HasselHolm har en stor og lang erfaring med å bidra til attraktive utemiljøer. For å kunne gjøre dette, har vi en omfattende maskinpark og muligheten til å fjerne alt fra hekker til stubber. Vil dere dessuten plante noe nytt, så lager vi et blomsterbed raskt og enkelt med det samme vi er i gang.

Vanligste tjenster etterspurt av Eiendomsforvaltere

Dette tjener dere også på! 

  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Korte avbrudd og minimal   forstyrrelse
  • Ingen tilbakestillingskostnad
  • Mindre risko for skader på   mennesker og maskiner
  • Ingen deponeringskostnad

Download