Dypfresing/plantehull

Dypfresing/plantehull

Fra stubbe til plantehull uten graving.

Ofte i bymiljøer, alléer, kirkegårder osv. vil man beholde trærnes plassering (f.eks. den gamle, fine eiken framfor rådhuset). På f.eks. kirkegårder, stiller de svensk Länsstyrelsene krav om at strukturen skal beholdes, og da må som oftest nye trær settes der de gamle sto. HasselHolm´s løsning på dette er dypfresing. Vi freser lett et 80-90 cm dypt plantehull når vi freser bort den gamle stubben. Plantehullet blir med vårt utstyr så stort (minimum 1 x 1 meter uansett stubbens størrelse) at man også får plass til store nye trær. Skaden rundt området i forhold til å grave opp stubben blir minimal, likeså forstyrrelsesmomentet – tiden. Kostnaden blir også betydelig lavere enn for graving.

Å plante nye trær på samme plass som gamle skaper også bedre forutsetninger for nye trær for å overleve og anbefales derfor av mange treeksperter.

Så enkelt er det:

For økonomien og miljøetUtover sparte kostnader for gravemaskiner, dumpere, bortkjøring og deponering, innebærer stubbefresing også fordeler for miljøet. Metoden innebærer jo helt enkelt at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale, eller så brukes flis fra stubben som beskyttelse mot ugress.