Busker- & hekkfresing

Busker- & hekkfresing

Gå til roten med viltvoksende miljøer.

Det finnes mange gode måter å frese bort busker, kratt og hekker. Å rykke dem opp med roten, som noen gjør, er ikke en bra løsning, siden rotsystemet som rykkes opp kan medføre skader på omkringliggende installasjoner (f.eks. gravsteiner, kantsteiner eller andre planter). Å rykke eller grave opp rotsystemer, medfører også store tilbakestillelseskostnader av terrenget, samt kostnader for bortkjøring og deponering!

Med våre fleksible maskiner er det dessuten enkelt å komme til i miljøer der hekker og busker kan utgjøre unødige trafikkhindringer, eller bare fungerer som søppelsamlere og gjør at vedlikeholdet rundt dem blir mer omstendelig og dyrt. Gjelder dette større områder, har vi en annen egenutviklet maskin som er svært rask og rasjonell.
Det er altså ingen grunn til å slurve når man fjerner busker og hekker ved å bare kappe dem ned. Det medfører bare at de vokser opp innenfor få år. Det eneste man trenger å gjøre er å kontakte oss for å få et kostnadsoverslag på en ordentlig fjerning av busker og hekker. Kontakt oss gjerne for flere eksempler på hva vi kan tilby innenfor dette brede freseområdet.

For økonomien og miljøetUtover sparte kostnader for gravemaskiner, dumpere, bortkjøring og deponering, innebærer stubbefresing også fordeler for miljøet. Metoden innebærer jo helt enkelt at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale.

Buskagefräsning

Häckfräsning på kyrkogård

Stubbfräsning

Dette tjener dere også!

  • Lavere vedlikeholdskostnad
  • Korte avbrudd og minimal   forstyrrelse
  • Ingen tilbakestillelseskostnad
  • Mindre risko for skader på   mennesker og maskiner
  • Ingen deponeringskostnad
  • Økt trafikksikkerhet

Download