Anlegging og entreprenører

Anlegging og entreprenører

Man kan ikke grave bort stubber.

Ved alle typer anlegg og entreprenørarbeide der vegetasjon forekommer, har HasselHolm løsningen både for den lille og den store jobben. Isteden for å grave bort stubber og rotsystem med risiko for setninger i underlaget, så freser vi dem bort. For som vi skriver ovenfor ”man kan ikke grave bort stubber”. Man kan grave dem opp, men så skal de fjernes, og da koster det penger. I de fleste svenske kommuner ligger deponeringskostnaden på ca. 1.000:-/tonn og i Europa mange steder på 3.000:-/tonn, (ca. 300:-900:-/ pr stubbe ca. 50 cm). Utover dette sparer du som entreprenør tid, og får en rasjonell håndtering når du ansetter HasselHolm. Det er altså både kostnadseffektivt og miljøvennlig!

Vi har riksdekkende logistikk og kan også ta oss av store oppdrag (f.eks. ved istandsettelse av grunn for nybygging, der vi etter avvirkingen freser bort stubbene, og grunnen kan avdekkes). For disse oppdragene benytter vi vår egenutviklede maskin, EcoGrinder som er ekstra egnet for omfattende fresing.

Husk på: Graver man stubben opp så er man ikke kvitt den før den er borttransportert og deponert.

For økonomien og miljøetUtover sparte kostnader for gravemaskiner, dumpere, bortkjøring og deponering, innebærer stubbefresing også fordeler for miljøet. Metoden innebærer jo helt enkelt at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale.

Vanligste tjenster etterspurt av Anlegging og entreprenører

Dette tjener dere også på! 

  • Grunnarbeidet blir hurtigare ferdig
  • Mindre risko for skader på   mennesker og maskiner
  • Ingen deponeringskostnad
  • Mindre risko for innsynkninger i   jorden
  • Økt trafikksikkerhet

Download