Maskin och Branschdagen i Hässleholm 2018

Hässleholm – 11 september 2018

Kom träffa oss på Hässleholmsgården – mötesplatsen för grönytefolk!

En dag då mark- och grönytebranschen från hela södra Sverige samlas: anställda och beslutsfattare som representerar kyrkogård-, park- och fastighetsförvaltningar från den södra delen av Sverige.

Arrangör är maskingrupperna inom kyrkogårdssidan i Skåne-Blekinge (SRKL) och Småland-Hallandsregionen (BSHR).

Här hittar både du som utställare och besökare mer information:https://www.svenskakyrkan.se/hassleholm/maskin-och-branschdagen-2018