Fördelar

6 bra skäl att fräsa bort stubbar & rötter:

1. BILLIGAREAtt gräva upp stubbar och frakta bort dem blir betydligt dyrare eftersom det innebär entreprenad-kostnad, transport samt deponiavgifter.
2. MiljövänligtFräsning innebär att stubben återgår till naturen snabbare som kompostmaterial eller så används flisen från stubben som skyddstäckning mot ogräs i rabatter i närområdet.
3. FÄRRE MASKINSKADORPå sommaren är risken stor att man kör sönder gräsklippare på stubbar gömda i högt gräs, inte minst då man ofta har inhyrd extrapersonal som inte vet var de står. På vintern
blir det kanske snöplogens tur…
4. Minskad risk för personskadorDessvärre är det inte bara maskinen som riskerar att skadas när man kör på dolda stubbar, risken finns naturligtvis även att personal drabbas.
5. Lägre underhållskostnaderVarför ha personal som går runt problemet (stubben) om och om igen när man så enkelt kan ta bort den?
6. SnyggareVi har hittills inte träffat någon som tycker att stubbar är en prydnad för miljön, däremot får våra operatörer ofta positiva kommenterar från människor som går förbi de
områden vi förskönar.