Kunnille ja kaupungeille

Kunnille ja kaupungeille

Mitä kaunista tässä on!

Me kaikki olemme joskus ihastelleet jotakin tiettyä seutua. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä, onhan näköaisti yksi voimakkaimmista aisteistamme. Kun näemme jotakin kaunista, tulemme usein hyvälle mielelle. Lisäksi meillä on taipumus olla ylpeitä siitä, mikä kuuluu meille: kotimme, automme, asuinseutumme, jne.

Siksi yhä useammat meistä antavat painoarvoa hyvin hoidetulle ympäristölle, joka antaa seudulle viihtyisyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Tätä tarkoitusta varten me perustamme järjestöjä ja järjestämme kilpailuja, esimerkiksi Ruotsin kaupunkitähdet. Useilla paikkakunnilla kiinteistönomistajat ja paikalliset yritykset toimivat yhteistyössä ympäristön hyväksi, koska sen tiedetään vaikuttavan myönteisesti alueen kasvuedellytyksiin.

Me näemme paljon vaivaa kaunistaaksemme virkistysalueita, kuten kuntopolut, ratsastustallit, vaellusreitit, uimarannat, puistot jne.

Hyvin hoidetun ympäristön edut ovat moninaiset:

  • Ylpeät ja positiiviset asukkaat
  • Tyytyväiset poliitikot
  • Vireä kaupankäynti
  • Parempi viihtyisyys ja yhteenkuuluvuus
  • Vieraiden positiiviset palautteet

On siis varsin luontevaa, että monilla seuduilla nämä asiat nähdään yhteisenä päämääränä. Jos kuulut tällaiseen yhteisöön, me voimme auttaa teitä viihtymään.

Kanto ei korista maisemaa

HasselHolmilla on pitkä kokemus vaikuttajana ympäristön maisemointiin.  Sitä varten meillä on laaja konekanta ja tarvittavat menetelmät poistaa kaikki mahdollinen pensaista kantoihin. Jos haluat istuttaa tilalle jotakin uutta, teemme nopeasti myös istutuskuopan, kun kerran olemme liikkeellä.

Kysytyimmät jyrsintäpalvelut Kunnat ja kaupungit

Saavutettavat edut!

  • Pienemmät hoitokulut
  • Lyhyet katkokset ja vähäinen häiriö
  • Ei uusiutuvia kustannuksia
  • Pienempi henkilö- ja konevahinkojen riski
  • Ei kaatopaikkakuluja

Lataa itselle