Kiinteistöyhtiöille

Kiinteistöyhtiöille

Ulkoista kodinhoitoa.

Me kaikki olemme joskus ihastelleet jotakin tiettyä aluetta. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä, onhan näköaisti yksi voimakkaimmista aisteis-tamme. Kun näemme jotakin kaunista, tulemme usein hyvälle mielelle. Lisäksi meillä on taipumus olla ylpeitä siitä, mikä kuuluu meille: kotimme, automme, kotipaikkamme, jne.

Siksi yhä useammat meistä arvostavat hyvin hoidettua ympäristöä, joka tuo kotiseudulle viihtyisyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja vaikuttaa tietenkin myös välittömästi kiinteis-töjen arvoon. Meillä on tapana puhua siitä, että palvelumme on osa ulkoista ”kodinhoitoa”.

Hyvin hoidetun ympäristön edut ovat monet:

  • Ylpeät ja positiiviset vuokralaiset
  • Korkea kiinteistön arvo
  • Vähäisempi roskaaminen
  • Pienemmät ylläpitokulut
  • Tyylikkäämpi kiinteistö

Ei siis mikään ihme, että monet kiinteistönomistajat näkevät tämän tärkeänä päämääränä. Ja eräs merkittävä syy siihen on suhteelliset matalat kustannukset.

Kanto ei korista maisemaa

HasselHolmilla on pitkä kokemus vaikuttajana ympäristön maisemointiin.  Sitä varten meillä on laaja konekanta ja tarvittavat menetelmät poistaa kaikki mahdollinen pensaista kantoihin. Jos haluat istuttaa tilalle jotakin uutta, teemme nopeasti myös istutuskuopan, kun kerran olemme liikkeellä.

Kysytyimmät jyrsintäpalvelut Kiinteistöt

Saavutettavat edut!!

  • Pienemmät ylläpitokulut
  • Lyhyet katkokset ja vähäinen häiriö
  • Ei uusiutuvia kustannuksia
  • Pienempi henkilö- ja konevahinkojen riski
  • Ei kaatopaikkakuluja

Lataa itselle