Kartanoille ja tiloille

Kartanoille ja tiloille

Hyvin hoidettu kiinteistö!

Me kaikki olemme joskus ihastelleet jotakin tiettyä aluetta. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä, onhan näköaisti yksi voimakkaimmista aisteistamme. Kun näemme jotakin kaunista, tulemme usein hyvälle mielelle. Lisäksi meillä on taipumus olla ylpeitä siitä, mikä kuuluu meille: kotimme, automme, asuinseutumme, jne.

Yhä useammat antavat arvoa hyvin hoidetulle pihapiirille, ja kun kyse on kulttuuriperinnön tai historiallisesti arvokkaan ympäristön hoidosta, se on itsestäänselvyys. Joskus näihin kustannuksiin on myös mahdollisuus saada EU-tukea.

Meidän palvelumme on yksinkertaisesti osa omaisuuden hoitoa, jonka tavoitteena pitää ympäristö kasvavana ja vehreänä. Koneemme selviävät suuristakin kannoista, jotka otollisessa maaperässä ovat varsin tavallisia. Tähän mennessä suurimman jyrsimämme kannon halkaisija on yli 5 metriä.

Alalla pitkään toimineena yrityksenä meillä on myös pitkät perinteet suurtilojen pihapiirien maisemoinnissa:
Erittäin kevyet koneemme painautuvat maahan mahdollisimman vähän ja aiheuttavat siten minimaalista vahinkoa viheralueille. Ota meihin

Kanto ei korista maisemaa

HasselHolmilla on pitkä kokemus vaikuttajana ympäristön maisemointiin.  Sitä varten meillä on laaja konekanta ja tarvittavat menetelmät poistaa kaikki mahdollinen pensaista kantoihin. Jos haluat istuttaa tilalle jotakin uutta, teemme nopeasti myös istutuskuopan, kun kerran olemme liikkeellä.

Kysytyimmät jyrsintäpalvelut Tilat ja kartanot

Saavutettavat edut!!

  • Pienemmät ylläpitokulut
  • Lyhyet katkokset ja vähäinen häiriö
  • Ei uusiutuvia kustannuksia
  • Pienempi henkilö- ja konevahinkojen riski
  • Ei kaatopaikkakuluja

Lataa itselle