Golfkentille

Golfkentille

Vähäinen liikennehäiriö.

Vähin mitä golfpelaaja haluaa on tietenkin este, josta ei voi pelata. Kannot ovat esteitä, jotka voimme ottaa pois erittäin pienillä kustannuksilla. Hiekkaesteen ja kannon erona on se, että hiekkaeste on luonnollinen osa golfkenttää.

Itsestään selvää on se, että teemme työmme mahdollisimman vähän viheriön pintaa vahingoittaen (vähäisen painautumisen ansiosta). Käynnistämme ei myöskään aiheudu poiskuljetuskustannuksia tai kaatopaikkamaksuja.

Tehokas konekantamme varmistaa myös sen, että kantojen poistaminen keskeyttää tavanomaiset toimet vain lyhyeksi aikaa ja mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen.

18 reikää riittää

Lisäreikiä ei tarvita (edes lompakossa). Kustannussäästöt ovat riittävän hyvä syy luottaa HasselHolmiin kantojen poistossa!

Kanto ei korista maisemaa

HasselHolmilla on pitkä kokemus vaikuttajana ympäristön maisemointiin.  Sitä varten meillä on laaja konekanta ja tarvittavat menetelmät poistaa kaikki mahdollinen pensaista kantoihin. Jos haluat istuttaa tilalle jotakin uutta, teemme nopeasti myös istutuskuopan, kun kerran olemme liikkeellä.

Kysytyimmät jyrsintäpalvelut Golfkentät

Saavutettavat edut!!

  • Pienemmät ylläpitokulut
  • Lyhyet katkokset ja vähäinen häiriö
  • Ei uusiutuvia kustannuksia
  • Pienempi henkilö- ja konevahinkojen riski
  • Ei ympäristömaksuja

Lataa itselle