Dags att städa upp inför skötselsäsongen!

Dags att städa upp inför skötselsäsongen!

Äntligen kom då våren, och ni är alla säkert i full gång med vårstädningen. Vi vill därför påminna om vår återvinningstjänst som vi kallar ”Skötselfräsning” (Stubbar som står i skötselytor och som ofta glöms bort.)

 • En stubbe i en skötselyta är en källa till nedskräpning.
 • En stubbe som står kvar kan föranleda svampangrepp, där honungsskivlingen är den mest förekommande, ibland med förödande effekter för närliggande växtlighet!
 • En stubbe är en arbetsmiljörisk både sommar & vintertid, och du är ansvarig för detta både som beställare och utförare
 • Att trimma runt en stubbe är onödigt arbete, när man redan från början kan ta bort hindret (stubben).
 • Att låta stubben står kvar är alltså ingen hållbar lösning.
 • Oftast betalar sig borttagning av stubben redan första säsongen, men få har koll på detta.

Glöm heller inte våra andra Fräsprodukter, som också är aktuella året runt:

 • Djupfräsning (Du kan plantera nytt träd på samma plats)
 • Specialfräsning (Återvinning av stubbar i trånga miljöer)
 • Buskage- & Häckfräsning (Vi återvinner snabbt och kostnadsbesparande på plats)
 • Extensivfräsning (Återvinning vid alla entreprenadarbeten. En stubbe eller flera tusen stubbar spelar ingen roll.)
 • Planteringsgropar (Vi fräser en grop så att du kan plantera.)
 • Fräsning av rotvältor (Varför lägga arbete på något annat när vi kan återvinna på plats?)
 • Fräsning av rötter i asfaltsytor. (Kostnadsbesparande och miljöriktigt)

Nästa informationsmail vi skickar kommer vi sätta fokus på Extensiv Fräsning vid alla entreprenadjobb för: Grävsäsongen är över!

Vänd mailen för mer info, eller ring 0322-502 90

Med vänlig hälsning & Trevlig vår!
HasselHolm AB
info@hasselholm.se