Rodproblem i asfalt

Rodproblem i asfalt

Ny miljøvenlig metode når trærødder ødelægger asfalten.

Rødder som trænger op og får asfalten til at revne på cykelstier og gangbaner samt i andre asfaltbelægninger er et gammelt velkendt problem, som har fået en ny miljøvenlig løsning. Et ujævnt underlag på cykel-stierne står for 15% af cykel-ulykkerne. Ulykker med cykler er desuden den mest almindelige årsag til alvorlige skader i trafikken.

Rodproblemer i asfalt kan løses på denne enkle måde:

1. Fræs rødderne væk
Med vore specialmaskiner kan HasselHolm nu fræse de underliggende rødder væk uden noget som helst forarbejde – f.eks. opgravning. Vi fræser direkte i den revnede asfalt.

2. Læg ny asfalt
På markedet findes i dag kold asfalt som giver den samme kvalitet som varm asfalt og som kan trafikeres direkte efter at den er lagt.

Som eksempel forhandler NCC Rephalt – en miljøvenlig, kold, selvhærdende asfaltblanding uden opløsningsmidler til permanente reparationer og små arbejder på alle typer belægninger fra de
mindste veje og pladser til de mest trafikerede motorveje. Den kan lægges under de fleste vejrhold, uden brug af specialudstyr.

At fjerne rødder kan påvirke et træs overlevelse-evne – og vi anbefaler derfor at konsultere en træ-ekspert i hvert enkelt tilfælde inden man tager en sådan beslutning.

ProduktbladHent produktblad om
Rodproblem i asfalt
Download
Faktabladom bæredygtig håndtering
Af stubbe med miljøaspekt
Download

HasselHolms tillbud for rodproblem i asfalt

Problemet

Løsningen

For økonomien og miljøetUd over sparede udgifter til gravemaskiner, dumpere, bortkørsel samt deponering giver stubfræsning også fordele for miljøet. Metoden indebærer at stødet i form af fræsespåner hurtigere er tilbage i naturens kredsløb; fræsespånet kan også anvendes som dækmateriale mod ukrudt.

Buskadsfræsning

Hækfræsning på kirkegård

Stød- og stubfræsning

Download