Prissætning

Hvorledes beregner vi prisen?

Der findes flere forskellige måder at prissætte stubfræsning på.
HasselHolm har et enkelt og transparent beregningssystem, som er retfærdigt og praktisk anvendeligt for såvel kunde som leverandør.

De har sikkert oplevet at prisen blev væsentlig højere end først antaget efter udført arbejde – selv om opmåling- og beregningsmetode lød ”relativt simpel”?

Gennemsnitsdiameter!

Vi har valgt at lægge fræse-arealet (radius x radius x 3,14 = cm²)  til grund for vor prisberegning. Vi måler gennemsnitsdiameteren på selve stødet, altså gennemsnittet af den korteste og bredeste diameter. Derudover tager vi hensyn til stødets beskaffenhed; er det gammelt og halvråddent, tager vi selvfølgelig ikke fuld pris.

For at gøre det nemt at arbejde med, har vi desuden lagt gennemsnitsdiameteren ind i størrelsesintervaller: 10-24, 25-49, 50-69, 70-79, 80-99, 100-109, 110-119, 120-129 osv.

Opmålingen sker på plads, og der måles i markniveau.

Vi har en pris for normalfræsning som er 20-30 cm under markniveau, og skal vi fræse dybere beregner vi ekstra for dybfræsning. Fræsning med vor lille ATV-fræser er også dyrere end normalfræsning.

Desuden tilbyder vi produkter som hækfræsning, fræsning ved anlægsarbejder, altså projekttyper, der prissættes på en anden måde.

Transparent og enkel prispolitik!

Vi har en stabil og let gennemskuelig prispolitik. De kan til hver en tid få et projektrelateret tilbud og en sagkyndig og kvalitetsorienteret udførelse.