Kommuner

Kommuner

– Hvor fint det er her!

Vi har nok alle på et eller andet tidspunkt reageret over hvor fint der er på et bestemt sted. Det er ikke så mærkeligt eftersom at synet er en af vore stærkeste sanser. Ser vi noget smukt bliver vi ofte positive. Derudover vil vi jo alle føle os stolte over det som er vort: vort hjem, vor bil og det sted vi bor osv.

Alt flere inser derfor vigtigheden af et velholdt udemiljø for at skabe trivsel og samhørighed for et sted – ja der findes til og med foreninger med et sådant formål. I mange tilfælde samarbejder steder med ejendoms- og boligejere og den lokale handel for det fælles udemiljø, fordi man ved at det bidrager positivt til den lokale tilvækst.

Vi arbejder også en hel del med at forskønne rekreationsområder som motionsspor, parker, vandrestier, friluftsbade osv.

Fordelene ved et velholdt udemiljø er alltså flere:

  • Stolta og positive indbyggere
  • Tilfredse politikere
  • Stimuleret handel
  • Øget trivsel og samhørighed
  • Positiv respons fra besøgende udefra

Det er ikke så mærkeligt at så mange steder ser det som en vigtig ting at arbejde med. Er I et sådant sted kan vi hjælpe jer med en del af arbejdet.

Stubbe gør ingen stolt

HasselHolm har en lang og gedigen erfaring med at bidrage til attraktive udemiljøer. Til dette formål har vi en omfattende maskinpark og mulighed for at fjerne alt fra hække til stød. Vil I desuden plante nyt, ja så fræser vi hurtigt et plantehul når vi alligevel er i gang.

Mest almindelige tjenester anmodet af kommuner

Detta tjener I også!

  • Lavere omkostninger
  • Korte afbrydelser og minimal forstyrrelse
  • Minimal reetablering
  • Mindre risiko for skader på mennesker og maskiner
  • Ingen affaldsskat

Download