Kirkegårde

Kirkegårde

– Minimal (freds)forstyrrelse

På specialområdet kirkegårdsfræsning har vi udviklet forskellige metoder for at imødekomme forskellige behov. Vi udfører et rent og ordentligt arbejde, som giver mindst mulig reetablering – ingen dybe spor og ingen stubbe, som skal deponeres.

Vi tager selvfølgelig altid hensyn til de besøgende på kirkegården.
Vi forstyrrer ikke længe – et halvt meter stød fræses ned til 30 cm’s dybde på 3 minutter – så er der bare spån tilbage.

Fræsningen sker enkelt, hurtigt og effektivt!

En lille bunke jord og spån er alt hvad vi efterlader.

Mange kirkegårde har smalle gange, hvor vi ikke kommer ind med vor normalfræser, så der anvender vi vor specialfræser ATV S-14, som er selvkørende, kan klare stejle skrænter og nå om bag og tæt ind til en mur.

Både special- og normalfræseren kan fræse ned til 80 cm’s dybde; dybdefræsningen anvender vi ved efterplantering på samme voksested og til plantehuller.

Rodsystemer som hæk, buskage og rodvælter fræser vi selvfølgelig også.

Vi tilbyder professionel service! baseret på mange års solid erfaring – vi startede 1981!

For økonomien og miljøetUd over sparede udgifter til gravemaskiner, dumpere, bortkørsel samt deponering giver stubfræsning også fordele for miljøet. Metoden indebærer at stødet i form af fræsespåner hurtigere er tilbage i naturens kredsløb; fræsespånet kan også anvendes som dækmateriale mod ukrudt i rabatterne.

Mest almindelige tjenester anmodet af kirkegårdsadministrationer

Detta tjener I også!

  • Mindre vedligeholdelsesomkostninger
  • Korte afbrydelser og minimal forstyrrelse
  • Ingen reetablerings-omkostninger
  • Mindre risiko for skader på mennesker og maskiner
  • Ingen deponeringsomkostninger

Download