Godser og gårde

Godser og gårde

– Hvilken velholdt ejendom!

Alle har vi på et eller andet tidspunkt reageret over hvor fint der er på et bestemt sted. Det er ikke så mærkeligt eftersom synet er en af vore stærkeste sanser. Ser vi noget smukt bliver vi ofte positive. Derudover vil vi jo alle føle os stolte over det som er vort: vort hjem, vor bil, det sted vi bor osv.

Alt flere inser derfor vigtigheden af et velholdt udemiljø, og er man desuden sat til at forvalte en kulturarv eller et kulturmiljø er det vel næsten en selvfølge. I sådanne fald er der iblandt mulighed for EU-bidrag for visse indsatser.

Vore fræseydelser er helt enkelt en naturlig del af ejendomsforvaltningen som er vigtigt for at bevare et standsmæssigt og sobert, eksternt miljø. Vor maskinpark klarer selv større stød som jo ikke er usædvanligt på en ejendom med aner langt tilbage i tiden; det hidtil største stød vi har fræst var 5 meter i diameter.

Vi er desuden for branschen et gammelt firma med lang tradition for at bidrage til forskønnelsen af større ejendomme: Vore maskiner har et særdeles lavt marktryk hvilket betyder minimal skadegørelse på grønne områder.

Tøv derfor ikke med at kontakte os for alt lige fra plejefræsning og hækfræsning til fornyelse af alléer.

Stubbe gør ingen stolt

HasselHolm har stor erfaring gennem mange år med at bidrage til attraktive udemiljøer. Til dette formål har vi en omfattende maskinpark og mulighed for at fjerne alt fra hække til stubbe og stød.
Vil I desuden plante noget nyt, fræser vi hurtigt og enkelt et plantehul når vi alligevel er i gang.

Mest almindelige tjenester krævet af godse og gårde

Detta tjener I også!

  • Mindre vedligeholdelseomkostninger
  • Korte afbrydelser og minimal   forstyrrelse
  • Ingen reetablerings-omkostninger
  • Mindre risiko for skader på   mennesker og maskiner
  • Ingen deponeringsomkostninger

Download