HasselHolm AB følger selvfølgelig de nye regler som gælder for håndtering af personoplysninger.

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse). Den centrale del af Persondataforordningen består af 99 artikler med dertilhørende 173 stykker.

GDPR (General Data Protection Regulation) trådte i kraft maj 2018 og afløser databeskyttelsesdirektivet/persondataloven.

Dette lyder jo vældig besværligt – men hvilke er de vigtigste forskelle mellem den gamle og nye forordning?

GDPR betyder at formålet med at indsamle personoplysninger skal være tydeligt, hvorfor behøves oplysningerne og hvad skal de anvendes til? Indsamling af oplysningerne skal være godkendt af kunder og af de ansatte. Indsamling af oplysninger må ikke ske på en tilfældig måde som f.eks. gennem sociale media.

GDPR giver dig ret til at tage del af den information som er blevet indsamlet.

Du har ret til at korrigere og komplettere oplysninger om dig selv og dit firma samt retten til at samtlige oplysninger slettes når der ikke længere er behov for dem.

Nogle undtagelser er der: f.eks. skattelovgivning og bogføringsloven. De tredjeparter som kan være aktuelle er skattemyndigheden, anden myndighed hvis det er nødvendigt samt forsikringsselskab ved en intræffet skade.

Al håndtering af kundeoplysninger sker i vort CRM-system (Customer Relationship management). Der ligger oplysningerne så længe som der er brug for dem, for at kunne udføre vores arbejde samt de ifølge loven reglerede tidspunkter, såsom bogføringsloven.

Hvilke oplysninger har vi brug for?

Denne information behøver vi for at kunne kontakte bestiller og udføre den betilte opgave.

Vi vil dog aldrig sælge eller give disse oplysninger til tredjepart, f.eks. i annonce- eller reklameøjemed:

.

  • Udførlig person- og kontaktinformation gemmes kun når arbejde udføres for fysiske personer.
  • Betalingsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc, eventuelle kreditter, gæld eller anden negativ betalingshistorik.
  • Information om produkter/ydelser – detaljer angående de tjenester som du har købt/vist interesse for at købe.
  • Historisk information – tidligere køb, betalings- og kredithistorik.
  • Geografisk information – din georgrafiske placering
  • Ansøgsoplysninger, CV – person- og kontaktinformation, kompetancer, erfaringer, uddannelser, tidligere arbejdsgivere etc.

HUSK !! Du har ret til at tage del af al information, rette eventuelle fejl og lade al information slettes som ikke behøves ud fra et myndighedsperspektiv.