Gade og vej

Gade og vej

– Man kan ikke grave stubbe væk

På specialområdet fræsning langs gade og vej ved vi hvad der kræves eftersom at vi har arbejdet med dette igennem mange år. Takket være vor brede maskinpark og store maskinkapacitet kan vi gennemføre denne type af opgave på kort tid hvilket betyder minimale trafikforstyrrelser. Såvel omkostninger som trafikanternes irritation (med tilhørende ulykkerisici) holdes således nede og dette har gjort os til den foretrukne samarbejdspartner for mange vejafdelinger i Europa. Eftersom vi udvikler vor egen udrustning, er den specialtilpasset til de typer af arbejde som vi udfører. I praksis indebærer dette mange fordele for vore kunder, blandt andet at vi hurtigt kan forflytte os mellem de forskellige fræsesteder.

At fjerne stubbe og buskads mindsker selvfølgelig skaderisikoen ved trafikulykker men betyder også lavere vedligeholdelsesomkostninger og risici for det personale, som er ansvarlige for plejen af disse områder.
Der findes derfor mange gode grunde til at fjerne denne form for forhindring og det er sikkert grunden til at efterspørgslen efter vore ydelser er steget så kraftigt de senere år.

At vi har så mange tilbagevendende kunder tager vi som et tegn på at man desuden sætter pris på den kendsgerning at vi tilbyder professionel service baseret på snart 30 års erfaring!

For økonomien og miljøetUd over sparede udgifter til gravemaskiner, dumpere, bortkørsel samt deponering giver stubfræsning også fordele for miljøet. Metoden indebærer at stødet i form af fræsespåner hurtigere er tilbage i naturens kredsløb; fræsespånet kan også anvendes som dækmateriale mod ukrudt.

Mest almindelige tjenester anmodet af gade og vej

Detta tjener I også!

  • Mindre vedligeholdelsesomkostninger
  • Korte afbrydelser og minimal forstyrrelse
  • Ingen reetablerings-omkostninger
  • Mindre risiko for skader på 
  • mennesker og maskiner
  • Ingen deponeringsomkostninger

Download