Dybdefræsning

Dybdefræsning/plantehuller

Fra stød til plantehul uden at grave

I bymiljøer, alléer, på kirkegårde osv. vil man ofte beholde træernes placering (f.eks. den fine, gamle eg foran rådhuset eller på kirkegårdene) og der stilles  krav om at strukturen skal beholdes og at nye træer skal sættes på samme sted som hvor de gamle stod.

HasselHolms løsning på dette er stød- og stubfræsning. Vi fræser enkelt et 80-90 cm dybt plantehul samtidigt med at det gamle stød fræses bort. Plantehullet bliver så stort (minimum 1 x 1 meter uanset stødets størrelse) at der er god plads til store nye træer. Skaden i området i forhold til at grave op bliver minimal – ligesom at det ikke tager ret lang tid. Og omkostningen er også betydeligt lavere end ved almindelig bortgravning. At plante nye træer på samme sted som hvor de gamle stod, giver også de nye træer bedre forudsætninger  for at overleve og anbefales af mange træ-eksperter.

ProduktbladHent produktblad
om Dybdefræsning
Download
Faktabladom bæredygtig håndtering
Af stubbe med miljøaspekt
Download
For økonomien og miljøetUd over sparede udgifter til gravemaskiner, dumpere, bortkørsel samt deponering giver stubfræsning også fordele for miljøet. Metoden indebærer at stødet i form af fræsespåner hurtigere er tilbage i naturens kredsløb; fræsespånet kan også anvendes som dækmateriale mod ukrudt.

Buskadsfræsning

Hækfræsning på kirkegård

Stød- og stubfræsning

Download