Byg, anlæg og entreprenør

Byg, anlæg og entreprenør

– Man kan ikke grave stubbe væk!

I alle anlægs- og entreprenørarbejder, hvor der forekommer vegetation, har HasselHolm løsningen för såvel den lille som den store opgave. Istedet for at grave stød, stubbe og andre rodsystemer op med risiko for traktose så fræser vi dem væk.

For ”man kan ikke grave stubbe væk”Man kan grave dem op men derefter skal de stadig fjernes og så koster det penge. I de fleste kommuner ligger deponeringsafgiften på 1000 kr/ton, og rundt om i Europa koster det på mange steder op mod 3000 kr /ton (dvs ca 300-900 kr for en stub på 50 cm).

Ud over dette sparer du som entreprenør tid og får en rationel håndtering når du anvender HasselHolm. Det er altså både omkostningseffektivt og miljøvenligt!

Vi har en landsdækkende logistik og påtager os også større opgaver (f.eks. ved nybyggeri; efter fældningen fræser vi rødder og stubbe væk så at området enkelt kan klargøres for videre bearbejdning). Til en sådan opgave bruger vi vor egen specialudviklede maskine, EcoGrinderen, som er sæligt egnet til ekstensiv fræsning.

Husk: graver man en stub op er man ikke af med den førend man har transporteret den væk og deponeret den.

For økonomien og miljøetUd over sparede udgifter til gravemaskiner, dumpere, bortkørsel samt deponering giver stubfræsning også fordele for miljøet. Metoden indebærer at stødet i form af fræsespåner hurtigere er tilbage i naturens kredsløb; fræsespånet kan også anvendes som dækmateriale mod ukrudt.

Mest almindelige tjenester anmodet af byg, anlæg og entreprenør

Detta tjener I også!

  • Hurtigere arbejdsproces
  • Ingen/minimal traktose
  • Mindre riskiko for skader på   mennesker og maskiner
  • Ingen deponi- og affaldsskat
  • Forbedret trafiksikkerhed

Download