Buskads- og hækfræsning

Buskads- og hækfræsning

Gå til roden med vildvoksne miljøer.

er er mange gode grunde til at fræse hække, buskads og andre former for forvoksede vildnis.

At trække dem op som visse gør er ingen god løsning, fordi rodsystemet som trækkes op kan skade omkringliggende installationer (f.eks. gravsten, kantsten, kabler, rør eller beplantninger). At trække eller grave rodsystemer op kan derfor medføre store omkostninger for at gøre området i orden igen og til bortkørsel og deponering af rodsystemerne!

Med vore fleksible maskiner er det desuden enkelt at komme til i miljøer hvor hække og buskads kan skabe unødvendige trafikgener eller samler affald eller gør vedligeholdelsen rundt om mere besværlig og dyr.

Gælder det større områder har vi bygget en maskine som er meget hurtig og effektiv.

Der er alltså ingen grund til at ”sjuske” når man fjerne buskads og hække ved bare at skære dem ned. Det betyder at man inden for et par år har ny bevoksning som kommer op.

Alt hvad man behøver gøre er at kontakte os for et overslag på hvad en ordentlig fræsning af hække og buskads koster. Kontakt os gerne for at få flere eksempler på hvad vi kan gøre inden for dette brede fræseområde.

Miljørigtige entreprenader – der er bare en måde!
Bestil vor lille faktaskrift (gratis) om den mest miljørigtige og miljøvenlige måde at fjerne stød, stubbe og andre rodsystemer på! Vi fræser rødder og stød til genanvendeligt affald – på stedet. Bestil faktaskriften her info@hasselholm.se!

ProduktbladHent produktblad om
Buskads- og hækfræsning
Download
Faktabladom bæredygtig håndtering
Af stubbe med miljøaspekt
Download
For økonomien og miljøetUd over sparede udgifter til gravemaskiner, dumpere, bortkørsel samt deponering giver stubfræsning også fordele for miljøet. Metoden indebærer at stødet i form af fræsespåner hurtigere er tilbage i naturens kredsløb; fræsespånet kan også anvendes som dækmateriale mod ukrudt.

Buskadsfræsning

Hækfræsning på kirkegård

Stød- og stubfræsning

Download