SWEDEDKNOFIENG

KIRKEGÅRDSFORVALTNINGER

Minimal (freds)forstyrrelse.

På spesialområdet kirkegårdsfresing har vi utviklet ulike metoder for å tilgodese forskjellige behov.
Vi utfører et rent og ordentlig arbeide, som gir minst mulig etterarbeide – ingen dype spor og ingen stubber som må sendes til deponering.
Vi tar selvfølgelig alltid hensyn til de besøkende på kirkegården.
Våre inngrep tar veldig kort tid – en halv meter stor stubbe freses ned til 30 centimeters dybde på mindre enn 3 minutter. Deretter er det bare spon igjen.

Fresingen skjer enkelt, hurtig og effektivt!
En liten haug jord og spon er alt som blir igjen etter oss!

Mange kirkegårder har smale ganger der man ikke kommer til med vanlige freser, på disse plassene benytter vi vår spesialfres ATV S-14, som er selvgående og kommer til på utilgjengelige plasser.
Både spesial- og normalfresene kan frese ned til 80 cm dybde; dybdefresing anvender vi der det skal plantes til på samme vekstplass, og til plantehull. Rotsystem som hekker, busker og rotvelter freser vi selvfølgelig også. Vi tilbyr en profesjonell tjeneste, basert på 27 års erfaringer!


For økonomien og miljøet
Utover sparte kostnader for gravemaskiner, dumpere, bortkjøring og deponering, innebærer stubbefresing også fordeler for miljøet. Metoden innebærer jo helt enkelt at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale.
Kyrkogårdsförvaltningar

Dette tjener dere også på!
• Lavere vedlikeholdskostnader
• Korte avbrudd og minimal   forstyrrelse
• Ingen tilbakestillingskostnad
• Mindre risko for skader på   mennesker og maskiner
• Ingen deponeringskostnad

Vanligste tjenster etterspurt
av Kirkegårdsforvaltninger
Vedlikeholdsfresing thumb thumb thumb
Dypfresing thumb thumb thumb
Spesialfresing thumb thumb thumb
Busker og hekkfresing thumb thumb thumb
Omfattende fresing     thumb
Fresing av rotvelter     thumb
line
Svært vanlig thumb thumb thumb
Relativt vanlig   thumb thumb
Mindre vanlig     thumb