SWEDEDKNOFIENG

Fordele

6 bra grunner for å frese bort stubber

Nr1 Billigere
Å grave opp stubber og frakte dem bort, blir betydelig dyrere siden det innebærer en entreprenørkostnad, transport samt deponeringsavgifter.
img
Nr2 Miljøvennlig
Fresing innebærer at stubben tilbakeføres til naturen hurtigere som kompostmateriale, eller så brukes sponet fra stubben som beskyttelsesdekning mot ugress i blomsterbed i nærområdet.
img
Nr3 Færre maskinskader
På sommeren er risikoen stor for at man ødelegger gressklipperen på stubber skjult i høyt gress, ikke minst når man har innleid ekstrapersonell som ikke vet hvor de er. På vinteren blir det kanskje snøplogens tur…
img
Nr4 Minsket risiko for personskader
Dessverre er det ikke bare maskinen som risikerer å skades når
man kjører på skjulte stubber, risikoen for at personalet skades,
er også der.
img
Nr5 Lavere vedlikeholdskostnader
Hvorfor ha personale som går rundt problemet (stubben) om og om igjen, når man helt enkelt kan fjerne den?
img
Nr6 Penere
Vi har hittil ikke truffet noen som synes at stubber er en pryd for miljøet, derimot får våre operatører ofte positiv kommentarer fra mennesker som går i de områdene vi forskjønner.
img