SWEDEDKNOFIENG

KATU- JA TIEYMPÄRISTÖIHIN

Vähäinen liikennehäiriö.

Jyrsintä tien varsilla ja liittymissä on erikoisalue, josta meillä on useiden vuosien kokemus. Laaja konekanta ja suuri kapasiteetti takaavat sen, että voimme suorittaa tämän tyyppiset tehtävät nopeasti ja mahdollisimman vähän liikennettä häiriten. Pystymme pitämään kustannukset pieninä ja liikenteen häiriöt (ja niihin liittyvät vaarat) vähäisinä, minkä ansiosta olemme saavuttaneet suosikkiaseman monien eurooppalaisten tiemestareiden keskuudessa.

Ja koska laitteistomme on itse kehitettyä, se soveltuu erinomaisesti suoritettaviin töihin. Käytännössä se merkitsee monia etuja asiakkaillemme kuten esimerkiksi sen, että voimme siirtyä nopeasti paikasta toiseen jyrsintätehtävien välillä.

Kantojen ja pensaiden poistaminen vähentää liikenneonnettomuuksien riskejä, mutta sitäkin suurempi hyöty saadaan alhaisista ylläpito-kustannuksista ja siitä, etteivät kannot enää aiheuta vaaraa näitä alueita hoitaville henkilöille.

On siis monta syytä, minkä vuoksi nämä esteet kannattaa raivata pois. Tämä on luultavasti myös selitys siihen, että palveluidemme kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Monet asiakkaistamme ottavat meihin yhteyttä yhä uudelleen, mikä on merkki siitä, että he arvostavat ammattitaitoamme ja yli 27 vuoden kokemusta!


Taloudellista ja ympäristöystävällistä
Säästä kaivuri-, kuormaus-, kuljetus ja kaatopaikkamaksut!
Jyrsitty kanto palautuu nopeasti kompostina luontoon.
Ole ympäristösi ystävä! Siisti ja edullinen juttu!


Saavutettavat edut!!
• Pienemmät ylläpitokulut
• Lyhyet katkokset ja vähäinen häiriö
• Ei uusiutuvia kustannuksia
• Pienempi henkilö- ja konevahinkojen
  riski
• Ei kaatopaikkakuluja
• Parantunut liikenneturvallisuus

Kysytyimmät jyrsintäpalvelut Katu- ja tieympäristö
Hoitojyrsintä thumb thumb thumb
Syväjyrsintä thumb thumb thumb
Erikoisjyrsintä   thumb thumb
Puska- ja pensasaitajyrsintä thumb thumb thumb
Raivausjyrsintä thumb thumb thumb
Kaatuneet kannot     thumb
line
Hyvin tavallista thumb thumb thumb
Aika tavallista   thumb thumb
Vähemmän tavallista     thumb