SWEDEDKNOFIENG

KIINTEISTÖYHTIÖILLE

Ulkoista kodinhoitoa.

Me kaikki olemme joskus ihastelleet jotakin tiettyä aluetta. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä, onhan näköaisti yksi voimakkaimmista aisteis-tamme. Kun näemme jotakin kaunista, tulemme usein hyvälle mielelle. Lisäksi meillä on taipumus olla ylpeitä siitä, mikä kuuluu meille: kotimme, automme, kotipaikkamme, jne.
Siksi yhä useammat meistä arvostavat hyvin hoidettua ympäristöä, joka tuo kotiseudulle viihtyisyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja vaikuttaa tietenkin myös välittömästi kiinteis-töjen arvoon. Meillä on tapana puhua siitä, että palvelumme on osa ulkoista ”kodinhoitoa”.

Hyvin hoidetun ympäristön edut ovat monet:

thumb Ylpeät ja positiiviset vuokralaiset
thumb Korkea kiinteistön arvo
thumb Vähäisempi roskaaminen
thumb Pienemmät ylläpitokulut
thumb Tyylikkäämpi kiinteistö

Ei siis mikään ihme, että monet kiinteistönomistajat näkevät tämän tärkeänä päämääränä. Ja eräs merkittävä syy siihen on suhteelliset matalat kustannukset.

Kanto ei korista maisemaa

HasselHolmilla on pitkä kokemus vaikuttajana ympäristön maisemointiin.  Sitä varten meillä on laaja konekanta ja tarvittavat menetelmät poistaa kaikki mahdollinen pensaista kantoihin. Jos haluat istuttaa tilalle jotakin uutta, teemme nopeasti myös istutuskuopan, kun kerran olemme liikkeellä.Saavutettavat edut!!
• Pienemmät ylläpitokulut
• Lyhyet katkokset ja vähäinen häiriö
• Ei uusiutuvia kustannuksia
• Pienempi henkilö- ja konevahinkojen
  riski
• Ei kaatopaikkakuluja

Kysytyimmät jyrsintäpalvelut Kiinteistöt
Hoitojyrsintä thumb thumb thumb
Syväjyrsintä thumb thumb thumb
Erikoisjyrsintä   thumb thumb
Puska- ja pensasaitajyrsintä thumb thumb thumb
Raivausjyrsintä     thumb
Kaatuneet kannot     thumb
line
Hyvin tavallista thumb thumb thumb
Aika tavallista   thumb thumb
Vähemmän tavallista     thumb