SWEDEDKNOFIENG

Fordele

6 gode grunde til at fræse stubbe væk

Nr1 Billigere
Det bliver betydeligt dyrere at grave stød og stubbe op og køre
dem bort, fordi det indebærer udgifter til maskiner, transport
og deponi.
img
Nr2 Miljøvenligt
Fræsning indebærer at stødet hurtigere kommer tilbage i naturens kredsløb eller at spånet fra stubben kan anvendes som ukrudtsdække.
img
Nr3 Færre maskinskader
Om sommeren er risikoen stor for at køre plæneklipperen i
stykker på stubbe som er g(l)emt i græsset, ikke mindst da
man ofte har ekstrapersonale som ikke kender til stubbene.
Om vinteren bliver det måske sneplovens tur…
img
Nr4 Mindre risiko for personskader
Desværre er det ikke bare maskiner som skades på g(l)emte
stubbe – risikoen er også stor for at det rammer personalet.
img
Nr5 Lavere vedligeholdelseomkostninger
Hvorfor skal man have personale til at gå rundt om problemet (stubben) om og om igen når det er så let at fræse stubben væk?
img
Nr6 Pænere
Vi har indtil videre ikke mødt nogen, som synes at stubbe pynter i miljøet, derimod får vore operatører ofte positive kommentarer fra folk, som går fordi de områder som vi forskønner.
img