SWEDEDKNOFIENG

SPECIALFRÄSNING

Storlek eller plats spelar ingen roll.

Specialfräsningen för oss innebär att ta hand om de där lite udda uppdragen på svåråtkomliga platser. Specialfräsningen utför vi oftast med vår maskintyp ATV S-14 (se Maskinblad ATV S-14) men även med våra andra småmaskiner.

Fördelarna med vår specialfräsning är:

thumb Vi kan fräsa hur stora stubbar som helst. Det tar bara längre tid       beroende på hur stora de är. Kvaliteten på fräsning blir också
      lika bra med vår teknik.
thumb Vi kan även genomföra Djupfräsningen (se Produktblad Djupfräsning)
      i en riktigt trång miljö där man vill omplantera eller på en riktigt
      gammal kyrkogård vill få ex. en gravplats till.
thumb Vid Special - Djupfräsning av små stubbar i plattsättning använder vi
      exempelvis denna teknik då vi kan precisionsfräsa mer viket spar
      mycket för- och efterarbete för stensättarna.

Vi kan alltså ta bort de flesta stubbar oavsett var de är placerade. Exempelvis stubbar mellan gravar, i sluttningar, på avsatser osv. På extra svåråtkomliga platser går det också att lyfta in vår utrustning med kranbil vilket vi har gjort vid flera fräsuppdrag.

Så tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!

 Specialfräsning
För ekomonin och miljön
Utöver sparade kostnader för grävmaskiner, dumprar, bortforsling och deponi innebär stubbfräsning även fördelar för miljön. Metoden innebär ju helt enkelt att stubben återgår
till naturen snabbare som kompostmaterial eller så används flisen från stubben som skyddstäckning mot ogräs i rabatter i närområdet.