SWEDEDKNOFIENG

Prissättning

img

Hur beräknar vi våra priser?

Vid stubborttagning förekommer olika sätt att beräkna priser. HasselHolm AB har sedan många år en för dig som kund och oss som entreprenör överskådlig och logisk prissättning på alla våra fräsprodukter. Prissättningen ger en korrekt och praktisk överblick av det vi utför. På så sätt undviker ni som kund risken att överraskas ett betydligt högre pris än vad ni förväntat er, viket dessvärre inte är helt ovanligt med andra prisberäkningssystem.  Detta riskerar ni aldrig när ni anlitar HasselHolm.

Överskådlig och enkel prisberäkning

Det mest logiska beräkningssättet är ett pris i SEK/Euro per cm³ då en stubbes storlek utgörs av dess yta (radien x radien x 3,14) och av praktiska skäl delar vi in stubbarna i storleksintervaller.

img

Vidare så spelar fräsdjupet en roll. Vi kan antingen fräsa till normaldjup (ca. 20 – 30 cm) eller djupfräsa för återplantering med planteringsgrop (till djup 80 – 90 cm. Även val av maskintyp påverkar prissättningen: normalmaskin eller liten maskin – ATV Fräs – Specialfräsning .
Vid Extensiv fräsning med många stubbar är prisnivån naturligtvis också en annan.
Vid Buskage -& Häckfräsning sker debiteringen per kvm yta som är debiterbar vilket avgörs projektvis !
Alla dessa parametrar beaktas när vi sätter ett pris och med vårt storleks- & avräkningssystem tar vi på ett enkelt sätt fram det enskilda fräsprojektets kostnad.

Vårt prissystem efter storleksintervallsindelning

För att ha ett riktigt, praktiskt och överskådligt prissystem så avräknar HasselHolm medeldiametern i marknivån per stubbe. Mätningen gör vi gemensamt med dig på plats och det är medelvärdet som bestämmer största och minsta mått/2. Skicka gärna in din stubbinventering online, så får du också en bättre bild av vår storleksindelning.

Många grunder talar sitt tydliga språk i vårt storleks och prisberäkningssystem:

- överskådligt
- prissäkerhet & stabilitet
- översiktligt
- lämplig & praktisk
- hållbar & begriplig